ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนไชยาวิทยา ...:: WELCOME TO CHAIYAWITTAYA SCHOOL ::...
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกฟิสิกส์ 23 พ.ค. 66
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำห้องพยาบาล 23 พ.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสิบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประจำห้องพยาบาล 22 พ.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง วิชาเอก ฟิสิกส์ 22 พ.ค. 66
การเลือกชุมนุมออนไลน์ 22 พ.ค. 66
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำห้องพยาบาล 16 พ.ค. 66
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกฟิสิกส์ 15 พ.ค. 66
ประกาศเรียกรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 บัญชีสำรอง ประจำปีการศึกษา 2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 03 เม.ย. 66
ประกาศเรียกรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 บัญชีสำรอง ประจำปีการศึกษา 2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 01 เม.ย. 66
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 29 มี.ค. 66
ข่าวการศึกษา
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 26 ส.ค. 65
พรบ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 26 ส.ค. 65
พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 26 ส.ค. 65
พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 26 ส.ค. 65
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 26 ส.ค. 65
พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม 26 ส.ค. 65
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 26 ส.ค. 65
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2564
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
The Blisz พรีเมี่ยม ทาวน์โฮม สาทร-จรัญ35 (29/0) 22 พ.ค. 66
The Blisz พรีเมี่ยม ทาวน์โฮม สาทร-จรัญ35 (57/0) 19 เม.ย. 66
โบนัส (152/0) 26 ม.ค. 66
รับเรื่องร้องเรียน
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
การป้องกันการทุจริตโรงเรียนไชยาวิทยา
การเปิดเผยข้อมูล-กลุ่มบริหารงานงบประมาณฯ
ลิ้งค์น่าสนใจ
ระบบลงทะเบียนชุมนุมออนไลน์
ระบบลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน