ผู้บริหาร

นายสมยศ กระจ่างแจ้ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยาวิทยา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
แผนที่โรงเรียน
แผนผังโรงเรียน
โครงสร้างการบริหาร
สิ่งแวดล้อมโรงเรียน
ครูชำนาญการพิเศษ
วงโยธวาทิตนักเรียน ช.ว.
วารสารฟ้าขาว
แผนปฏิบัติราชการ
ตารางเรียนนักเรียน
ตารางสอนครู
รายชื่อนักเรียน
บัญชีเงินเดือนครู
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
สารสนเทศผลการเรียน
ดูผลการเรียน
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/02/2012
ปรับปรุง 18/06/2014
สถิติผู้เข้าชม 374451
Page Views 474185
แบบสำรวจความคิดเห็น
การพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่นักเรียนพอใจด้านใด
สุขลักษณะโรงอาหาร
ที่นั่งใต้ร่มไม้
ศาลาที่พัก
ที่จอดรถ
ห้องน้ำ
ดูผลโหวด
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางจุไรรัตน์ อุไรโรจน์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอุดม ไทยปาน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางขวัญจิตร มากมี
ครูชำนาญการ

นางสาวเมธณี อินทชาติ
ครู

นายอดิศร แย่งคุณเชาว์
ครูผู้ช่วย

นางสาวอรทัย ศรีวิเชียร
ครูผู้ช่วย

นางสัจพร องอาจ
ครูอัตราจ้าง
โรงเรียนไชยาวิทยา 161 หมู่ที่ 4  ถนนสันติมิตร ต.ตลาดไชยา อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110
โทร: 0-7743-1079  แฟกซ์: 0-7722-8657 อีเมล์ : chaiyawittaya@hotmail.com
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 (ชุมพร - สุราษฎร์ธานี)
ติดต่อ Admin : Email : kowchoo07@gmail.com