ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกฟิสิกส์ (อ่าน 80) 23 พ.ค. 66
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำห้องพยาบาล (อ่าน 71) 23 พ.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสิบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประจำห้องพยาบาล (อ่าน 69) 22 พ.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง วิชาเอก ฟิสิกส์ (อ่าน 59) 22 พ.ค. 66
การเลือกชุมนุมออนไลน์ (อ่าน 102) 22 พ.ค. 66
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำห้องพยาบาล (อ่าน 101) 16 พ.ค. 66
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกฟิสิกส์ (อ่าน 108) 15 พ.ค. 66
ประกาศเรียกรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 บัญชีสำรอง ประจำปีการศึกษา 2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 (อ่าน 185) 03 เม.ย. 66
ประกาศเรียกรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 บัญชีสำรอง ประจำปีการศึกษา 2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 (อ่าน 148) 01 เม.ย. 66
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 211) 29 มี.ค. 66
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 268) 28 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทนักเรียนโรงเรียนอื่น (อ่าน 233) 21 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทนักเรียนโรงเรียนไชยาวิทยา (เดิม) (อ่าน 250) 21 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นบริการ) (อ่าน 202) 21 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ประเภทนักเรียนในเขตพื้นบริการ) (อ่าน 229) 21 มี.ค. 66
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทโครงการเสริมสร้างศักยภาพ ด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 325) 08 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนไชยาวิทยา เรื่อง การดำเนินการสอบแก้ตัว ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 298) 27 ก.พ. 66
ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 262) 17 ก.พ. 66
ตารางสอบวัดผลกลางภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 294) 01 ม.ค. 66
ประกาศระเบียบโรงเรียนไชยาวิทยาว่าด้วยวินัยและพฤติกรรมนักเรียน พ.ศ. 2565 (อ่าน 639) 13 ธ.ค. 65
ประกาศการเรียนซ้ำรายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 392) 23 พ.ย. 65
ประกาศการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (อ่าน 555) 04 พ.ย. 65
ตารางสอบวัดผลกลางภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 714) 12 ก.ค. 65
ขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3245) 07 มี.ค. 65
คู่มือการเผชิญเหตุและการเฝ้าระวังติดตามแนวทางการปฏิบัติเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ระลอกใหม่ (อ่าน 4397) 09 ก.ค. 64
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 4280) 15 พ.ค. 64
บันทึกแจ้งซ่อม (อ่าน 4224) 09 ก.พ. 64
คู่มือเกณฑ์ sdq สำหรับครู (อ่าน 8387) 12 ก.ค. 62