แผนที่โรงเรียน
แผนที่โรงเรียน
โรงเรียนไชยาวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 161 ถนนสันติมิตร หมู่ที่ 4 ตำบลตลาดไชยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
มีเนื้อที่ 22 ไร่ 31 ตารางวา
เป็นที่ดิน ราชพัสดุแปลง หมายเลขทะเบียน ส.ฏ.298
อยู่ในเขตเทศบาลตำบลตลาดไชยา มีสถานที่สำคัญคือ เจดีวัดหลง , วัดเวียง
วัดพระบรมธาตุไชยา , พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไชยา และสวนโมกขลาราม