อำนาจหน้าที่
อำนาจหน้าที่ของโรงเรียนไชยาวิทยาตามที่กฎหมายกำหนด