รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนไชยาวิทยา
161 หมู่ที่ 4 ถนนสันติมิตร   ตำบลตลาดไชยา  อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110
เบอร์โทรศัพท์ 0-7743-1079 เบอร์แฟกส์ 0-7743-1079
Email : chaiyawitthaya@hotmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :